10h:50' - 19/10/2012
Cục CNTT, Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu Cung cấp trang thiết bị và dịch vụ tin học cho các đơn vị của Tổng Cục Dự trữ nhà nước.
THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên chủ đầu tư: Cục CNTT, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.- Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp trang thiết bị và dịch vụ tin học cho các đơn vị của Tổng Cục Dự trữ nhà nước.- Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các đơn vị của Tổng cục Dự trữ nhà nước- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.- Thời gian bán HSMT từ ngày 22/10/2012 đến trước 08h30 ngày 05/11/2012 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định)- Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Dự trữ nhà nước, 343 – Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 343 – Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội.- Thời điểm đóng thầu: 08h30 (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 11 năm 2012-  Bảo đảm dự thầu: 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng chẵn); Hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng nơi có tài khoản giao dịch của nhà thầu.HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09h00 (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 11 năm 2012 tại Hội trường tầng 7, trụ sở cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước.