Card PCI Digital

Card PCI Digital Digium TE122

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: 1TE122PF
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Card PCI Digital Digium TE122 sử dụng cùng với phần mềm Asterisk để kết nối trung kế với PSTN qua giao tiếp một cổng E1 (PRI/ISDN30B+D) Một cổng T1/E1/J1Sử dụng với Asterisk® để kết nối PSTNHoàn toàn tương thích với ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Cáp nối đồng bộ tín hiệu Fax Sangoma

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CABL-633
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Các nối đồng bộ Sangoma Fax Sync Cable nối 2 chân trên cạc. Cáp đồng bộ này cho phép kết nối các cạc A200 và A400 với các cạc tín hiệu số nhằm mang lại dịch vụ dễ dàng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Card PCI/PCIe Digital Sangoma A101

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: A101
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Card PCI/PCIe Digital Sangoma A101Tối ưu giao tiếp thoại trên TDM bằng phần cứng.Tối ưu hóa giao tiếp dữ liệu qua IP bằng phần cứng.Hoàn toàn tương thích với T1 và E1 framing và line decoding.RJ45 Connectors
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Card PCI/PCIe Digital Sangoma A102

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: A102
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Card PCI/PCIe Digital Sangoma A102Hai cổng T1/E1 và Gắn với khe cắm PCI hoặc PCIe2U Form Factor (120mm x 55 mm)Sử dụng cho Asterisk®, FreeSwitch™, and Yate và các phần mềm Nguồn mở, Nguồn đóng khác cho các ứng dụng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Card PCI/PCIe Digital Sangoma A104

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: A104
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Card PCI/PCIe Digital Sangoma A104Tối ưu giao tiếp thoại trên TDM bằng phần cứng.Tối ưu hóa giao tiếp dữ liệu qua IP bằng phần cứng
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Card PCI/PCIe Digital Sangoma A108

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: A108
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Card PCI/PCIe Digital Sangoma A108:Tám cổng T1/E1 và Gắn với khe cắm PCI hoặc PCIe2U Form Factor (120mm x 55 mm)Sử dụng cho Asterisk®, FreeSwitch™, and Yate và các phần mềm Nguồn mở, Nguồn đóng khác cho các ứng dụng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Card PCI/PCIe lai Digital/Analog Sangoma B-601

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}