LG-Ericsson IPec-MG

Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG 4 trung kế 48 thuê bao

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: iPECS-MG 4-48
 • Hãng sản xuất: LG - Ericsson
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài LG- Ericsson iPECS-MG 4-48 (4 trung kế 48 thuê bao) bao gồm:01 Khung chính 06 khe cắm, với nguồn01 card điều khiển tích hợp sẵn 12 thuê bao01 card 4 đường CO03 Card thuê bao 12 extension
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG 4 trung kế 60 thuê bao

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: iPECS-MG 4-60
 • Hãng sản xuất: LG - Ericsson
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài LG- Ericsson iPECS-MG 4-60 (4 trung kế 62 thuê bao) bao gồm:01 Khung chính 06 khe cắm, với nguồn01 Khung phụ 06 khe cắm, với nguồn01 card điều khiển tích hợp sẵn 12 thuê bao01 card 4 đường ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG 4 trung kế 72 thuê bao

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: iPECS-MG 4-72
 • Hãng sản xuất: LG - Ericsson
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài LG- Ericsson iPECS-MG 4-72 (4 trung kế 72 thuê bao) bao gồm:01 Khung chính 06 khe cắm, với nguồn01 Khung phụ 6 khe cắm, với nguồn01 card điều khiển tích hợp sẵn 12 thuê bao01 card 4 đường ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG 4 trung kế 84 thuê bao

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: iPECS-MG 4-84
 • Hãng sản xuất: LG - Ericsson
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài LG- Ericsson iPECS-MG 4-84 (4 trung kế 84 thuê bao) bao gồm:01 Khung chính 06 khe cắm, với nguồn01 Khung phụ 6 khe cắm, với nguồn01 card điều khiển tích hợp sẵn 12 thuê bao01 card 4 đường ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG 4 trung kế 96 thuê bao

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: iPECS-MG 4-96
 • Hãng sản xuất: LG - Ericsson
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài LG- Ericsson iPECS-MG 4-96 (4 trung kế 96 thuê bao) bao gồm:01 Khung chính 06 khe cắm, với nguồn01 Khung phụ 6 khe cắm, với nguồn01 card điều khiển tích hợp sẵn 12 thuê bao01 card 4 đường ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG 8 trung kế 96 thuê bao

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: iPECS-MG 8-96
 • Hãng sản xuất: LG - Ericsson
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài LG- Ericsson iPECS-MG 8-96 (8 trung kế 96 thuê bao) bao gồm:01 Khung chính 06 khe cắm, với nguồn01 Khung phụ 6 khe cắm, với nguồn01 card điều khiển tích hợp sẵn 12 thuê bao01 card 8 đường ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG 8 trung kế 108 thuê bao

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: iPECS-MG 8-108
 • Hãng sản xuất: LG - Ericsson
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài LG- Ericsson iPECS-MG 8-108 (8 trung kế 108 thuê bao) bao gồm:01 Khung chính 06 khe cắm, với nguồn01 Khung phụ 6 khe cắm, với nguồn01 card điều khiển tích hợp sẵn 12 thuê bao01 card 8 đường ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}