Siemens Hipath 3800

Tổng đài Siemens HiPath3800-8- 8-72

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath3800-8- 8-72
 • Hãng sản xuất: Siemens
 • Bảo hành: 13 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  08 trung kế - 08 thuê bao số - 72 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext)01 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Siemens HiPath3800-8- 8-96

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath3800-8- 8-96
 • Hãng sản xuất: Siemens
 • Bảo hành: 13 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  08 trung kế - 08 thuê bao số - 96 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext)01 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Siemens HiPath3800-8- 8-120

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath3800-8- 8-120
 • Hãng sản xuất: Siemens
 • Bảo hành: 13 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  08 trung kế - 08 thuê bao số - 120 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext)01 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Siemens HiPath3800-16- 8-144

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath3800-16- 8-144
 • Hãng sản xuất: Siemens
 • Bảo hành: 13 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  16 trung kế - 08 thuê bao số - 144 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext)01 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Siemens HiPath3800-8- 8-168

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath3800-8- 8-168
 • Hãng sản xuất: Siemens
 • Bảo hành: 13 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  08 trung kế - 08 thuê bao số - 168 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext)01 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Siemens HiPath3800-16- 8-192

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath3800-16- 8-192
 • Hãng sản xuất: Siemens
 • Bảo hành: 13 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  16 trung kế - 08 thuê bao số - 192 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext)01 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Siemens HiPath3800-16- 8-216

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath3800-16- 8-216
 • Hãng sản xuất: Siemens
 • Bảo hành: 13 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  16 trung kế - 08 thuê bao số - 216 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext)01 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • Tổng đài Siemens HiPath3800-8- 8-192
 • Model: HiPath3800-8- 8-192
 • 08 trung kế - 08 thuê bao số - 192 thuê bao tương tự
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Tổng đài Siemens HiPath3800-8- 8-216
 • Model: HiPath3800-8- 8-216
 • 08 trung kế - 08 thuê bao số - 216 thuê bao tương tự
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Tổng đài Siemens HiPath3800-8- 8-240
 • Model: HiPath3800-8- 8-240
 • 08 trung kế - 08 thuê bao số - 240 thuê bao tương tự
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Tổng đài Siemens HiPath3800-8- 8-264
 • Model: HiPath3800-8- 8-264
 • 08 trung kế - 08 thuê bao số - 264 thuê bao tương tự
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}