ALCATEl Office 200

ALCATEL Lucent OXO200-8-8-96

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ALCATEL Lucent OXO200-8-8-96
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Loại Rack: Unit 3 + Unit 201 Card CPU401 Card MEX01 Card trung kế tương tự APA806 Card thuê bao tương tự SLI1601 Card thuê bao số UAI8
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

ALCATEL Lucent OXO200-16-8-96

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ALCATEL Lucent OXO200-16-8-96
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Loại Rack: Unit 3 + Unit 201 Card CPU401 Card MEX02 Card trung kế tương tự APA806 Card thuê bao tương tự SLI1601 Card thuê bao số UAI8
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

ALCATEL Lucent OXO200-16-8-120

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ALCATEL Lucent OXO200-16-8-120
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Loại Rack: 02 Unit 301 Card CPU401 Card MEX02 Card trung kế tương tự APA807 Card thuê bao tương tự SLI1601 Card thuê bao tương tự SLI801 Card thuê bao số UAI8
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

ALCATEL Lucent OXO200-16-8-128

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ALCATEL Lucent OXO200-16-8-128
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Loại Rack: 02 Unit 301 Card CPU401 Card MEX02 Card trung kế tương tự APA808 Card thuê bao tương tự SLI1601 Card thuê bao số UAI8
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

ALCATEL Lucent OXO200-16-8-144

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ALCATEL Lucent OXO200-16-8-144
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Loại Rack: 02 Unit 301 Card CPU401 Card MEX02 Card trung kế tương tự APA809 Card thuê bao tương tự SLI1601 Card thuê bao số UAI8
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

ALCATEL Lucent OXO200-16-8-160

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ALCATEL Lucent OXO200-16-8-160
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Loại Rack: 02 Unit 301 Card CPU401 Card MEX02 Card trung kế tương tự APA810 Card thuê bao tương tự SLI1601 Card thuê bao số UAI8
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

ALCATEL Lucent OXO200-16-8-192

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ALCATEL Lucent OXO200-16-8-192
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Loại Rack: 02 Unit 3 + 01 Unit 201 Card CPU402 Card MEX02 Card trung kế tương tự APA812 Card thuê bao tương tự SLI1601 Card thuê bao số UAI8
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • ALCATEL Lucent OXO200-20-8-160
 • Model: ALCATEL Lucent OXO200-20-8-160
 • 20 trung kế / 8 thuê bao số / 160 thuê bao thường
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • ALCATEL Lucent OXO200-24-8-192
 • Model: ALCATEL Lucent OXO200-24-8-192
 • 24 trung kế / 8 thuê bao số / 192 thuê bao thường
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}