Cút chữ T có nắp

Cút chữ T có nắp Ф50

  • Model: CUT-T-Ф50
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • - Cút chữ T có nắp Ф50 - Xuất xứ Việt Nam

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cút chữ T có nắp Ф40

  • Model: CUT-T-Ф40
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • - Cút chữ T có nắp Ф40 - Xuất xứ Việt Nam

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cút chữ T có nắp Ф32

  • Model: CUT-T-Ф32
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • - Cút chữ T có nắp Ф32 - Xuất xứ Việt Nam

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cút chữ T có nắp Ф20

  • Model: CUT-T-Ф20
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • - Cút chữ T có nắp Ф20 - Xuất xứ Việt Nam

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cút chữ T có nắp Ф25

  • Model: CUT-T-Ф25
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • - Cút chữ T có nắp Ф25 - Xuất xứ Việt Nam

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cút chữ T có nắp Ф16

  • Model: CUT-T-Ф16
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • - Cút chữ T có nắp Ф16 - Xuất xứ Việt Nam

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>