Cáp treo F8 - Phi kim loại

Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 8 sợi

  • Model: F8-PK-8C
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 8 sợi: Số sợi: 8 sợi quang đơn mode. Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim ...

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 12 sợi

  • Model: F8-PK-12C
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 12 sợi:Số sợi: 12 sợi quang đơn mode. Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). Ống ...

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 16 sợi

  • Model: F8-PK-16C
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 16 sợi:Số sợi: 16 sợi quang đơn mode. Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). Ống ...

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 24 sợi

  • Model: F8-PK-24C
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 24 sợi: Số sợi: 24 sợi quang đơn mode. Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim ...

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 32 sợi

  • Model: F8-PK-32C
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 32 sợi: Số sợi: 32 sợi quang đơn mode. Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim ...

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 36 sợi

  • Model: F8-PK-36C
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 36 sợi: Số sợi: 36 sợi quang đơn mode. Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim ...

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 48 sợi

  • Model: F8-PK-48C
  • Hãng sản xuất: Việt Nam
  • Nhà cung cấp: VCTEL
  • Thuế: + VAT 10%
  • Cáp treo F8 Đơn mốt phi kim loại - 48 sợi: Số sợi: 48 sợi quang đơn mode. Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim ...

Giá sản phẩm

  • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
  • Giá dự án: Đặt hàng
  • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>